De circulaire economie versterken: Inzichten van op het World Circular Economy Forum 2024

Published on the 19 april 2024

Het World Circular Economy Forum (WCEF) is ‘s werelds belangrijkste evenement voor visionairs, praktijkmensen en leiders op het gebied van de circulaire economie. Watt4Ever was er ook bij!

Van 15 tot 16 april vond het WCEF plaats in Brussel, waar een aantal van de meest impactvolle circulaire oplossingen van over de hele wereld werden gepresenteerd. Catherine Lenaerts, oprichter en plaatsvervangend CEO van Watt4Ever, was één van de sprekers. Ze deelde er waardevolle inzichten over de uitdagingen en kansen binnen de Europese batterijsector.

Met de steun van Circulair Vlaanderen benadrukte Catherine het belang en het groeiende bewustzijn rondom herbestemming van batterijen uit elektrische en hybride voertuigen (HEV). Na een leven van 10 à 15 jaar als aandrijfsysteem in een voertuig, kunnen de modules van een HEV-batterij immers een 2de leven krijgen als stationair opslagsysteem voor duurzame energie.

Dergelijke toepassingen zijn nog onvoldoende gekend en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame verwerking van het groeiend aantal afgedankte HEV-batterijen. De levensduur van een batterij wordt hiermee aanzienlijk verlengd en bovendien is de CO2-impact van zo’n tweedehandsbatterij tot 80% kleiner dan bij het gebruik van een nieuwe.

Dergelijke circulaire toepassingen werden over het hoofd gezien in de vorige batterijrichtlijn. Watt4Ever is dan ook zeer blij dat ze de kans kregen om dit onderwerp onder de aandacht te brengen op het WCEF. Deze bewustwording betekent een belangrijke paradigmaverschuiving in meer duurzame en circulaire praktijken in de batterij-industrie.

Een centraal thema in Catherines betoog was de noodzaak om bedrijven, die batterijen een 2de leven geven, toegang te geven tot cruciale batterijgegevens. Gedeelde informatie over batterijen stroomlijnt niet alleen het evaluatieproces, maar verlaagt ook aanzienlijk de bijbehorende kosten, waardoor het herbestemmen van batterijen een economisch haalbaardere optie wordt. Door gebruik te maken van gegevensgestuurde inzichten kunnen we het gebruik van hulpbronnen optimaliseren, afval minimaliseren en de levensduur van batterijen verlengen en zo bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Ondanks deze bemoedigende ontwikkelingen blijven er echter uitdagingen aan de horizon. Het spanningsveld tussen doelstellingen voor hergebruik en recycling binnen de EU-regelgeving vormt een belangrijke hindernis die moet worden aangepakt. Het bereiken van afstemming en synergie tussen deze doelstellingen is essentieel voor het bevorderen van een omgeving die bevorderlijk is voor de groei van de ‘hergebruik’-industrie. Alleen door gezamenlijke inspanningen en proactieve beleidsmaatregelen kunnen we het volledige potentieel van hergebruik en herbestemming van batterijen ontsluiten en de overgang naar een circulaire economie versnellen.

Het opschalen van deze business is niet slechts een kwestie van keuze; het is een noodzaak om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. De circulaire economie biedt een overtuigend kader om onze benadering van grondstoffenbeheer en consumptie te herzien. Door prioriteit te geven aan innovatie, samenwerking en duurzaamheid kunnen we de weg vrijmaken voor een veerkrachtigere en meer regeneratieve toekomst.

Bij Watt4Ever zetten we ons graag in voor positieve verandering binnen de batterij-industrie en daarbuiten. Door onze toewijding aan innovatie en duurzaamheid willen we een centrale rol spelen in het bevorderen van de circulaire economie.